Jaki jest nasz cel?​

Jaki jest nasz cel?​

Potrzeba realizacji projektu wynika ze zidentyfikowanego problemu, w którym kobiety i mężczyźni nie mają jednakowej pozycji w staraniach o wejście do świata polityki lokalnej. Kobiety rzadziej decydują się na zaangażowanie w działalność publiczną i doświadczają barier, których nie napotykają mężczyźni.
Potrzeba realizacji projektu wynika ze zidentyfikowanego problemu, w którym kobiety i mężczyźni nie mają jednakowej pozycji w staraniach o wejście do świata polityki lokalnej. Kobiety rzadziej decydują się na zaangażowanie w działalność publiczną i doświadczają barier, których nie napotykają mężczyźni.
Kobieta przemawiająca
Chcemy dążyć do zwiększenia udział kobiet w polityce, co pomoże w przełamywaniu stereotypów związanych z płcią i promowaniu równości, a ich przywództwo może przyczynić się do stworzenia bardziej pokojowego i stabilnego świata. Udział kobiet w życiu politycznym ma zasadnicze znaczenie dla zdrowej demokracji i nadszedł czas, aby więcej kobiet wystąpiło i zajęło swoje miejsce na arenie politycznej.
Kobieta przemawiająca
Chcemy dążyć do zwiększenia udział kobiet w polityce, co pomoże w przełamywaniu stereotypów związanych z płcią i promowaniu równości, a ich przywództwo może przyczynić się do stworzenia bardziej pokojowego i stabilnego świata. Udział kobiet w życiu politycznym ma zasadnicze znaczenie dla zdrowej demokracji i nadszedł czas, aby więcej kobiet wystąpiło i zajęło swoje miejsce na arenie politycznej.
Mężyczna tłumaczący coś kobiecie
Kobiety wciąż muszą coś udowadniać, ale to coraz rzadziej zniechęca je do działania. Kobiecie w polityce pozwala się na mniej niż mężczyźnie. Kobietę w polityce ocenia się przez pryzmat wyglądu, zadaje się jej bardziej dociekliwe pytania, starając się dociec, udowodnić czy zdyskredytować ją jako ekspertkę.
Mężyczna tłumaczący coś kobiecie
Kobiety wciąż muszą coś udowadniać, ale to coraz rzadziej zniechęca je do działania. Kobiecie w polityce pozwala się na mniej niż mężczyźnie. Kobietę w polityce ocenia się przez pryzmat wyglądu, zadaje się jej bardziej dociekliwe pytania, starając się dociec, udowodnić czy zdyskredytować ją jako ekspertkę.
liderka kobieta
Kobiety potrzebują wzorców. I przekonania, że wcale nie robią nic złego. Kobiety potrzebują wzorów do naśladowania – tak jak w biznesie, tak samo w polityce i w działalności pozarządowej.
liderka kobieta
Kobiety potrzebują wzorców. I przekonania, że wcale nie robią nic złego. Kobiety potrzebują wzorów do naśladowania – tak jak w biznesie, tak samo w polityce i w działalności pozarządowej.

Choć udział kobiet w życiu publicznym rośnie, to wciąż przewaga w nim mężczyzn. Kobiety coraz chętniej i śmielej aspirują - i sięgają - po eksponowane stanowiska, ale nie przychodzi im to z łatwością.

Tylko 8 proc. kobiet nie czuje obciążenia brakiem pewności siebie przy podejmowaniu ambitnego zadania, niecałe 10 proc. nie ma wyrzutów sumienia, jeżeli robi coś tylko dla siebie. Klucz tkwi w sile wewnętrznej, w poczuciu własnej wartości, pewności siebie, ale też gotowości do ryzykowania. Kobiety mają gen racjonalności i dążenia do perfekcjonizmu. Ale muszą dać sobie przyzwolenie na niedoskonałość i budować siebie w oparciu o progres, nie o perfekcję, bo wówczas z góry są skazane na porażkę, gdyż nie ma ludzi idealnych.

Agenda

Spotykamy się raz w miesiącu na Forum 52% by się uczyć, dzielić wiedzą inspirować i łączyć. Poszczególne zjazdy będą koncentrować się m.in. wokół następujących zagadnień:
 • Kobiety w polskiej przestrzeni politycznej - rola i miejsce,
 • Kobiety w samorządzie terytorialnym i w polityce lokalnej,
 • Rola i miejsce kobiet w konfliktach zbrojnych,
 • Kobiety mediów / Kobiety w mediach,
 • Przywództwo kobiet we współczesnym świecie,
 • Pewność siebie, poczucie własnej wartości
 • Kobiety wobec współczesnych kryzysów,
 • Polityka równości płci w Polsce, w Europie i na świecie,
 • Kwestia kobieca w kontekście idei zrównoważonego rozwoju,
 • Kobiety i ich identyfikacje: między sferą publiczną a prywatną,
 • Prawa kobiet w perspektywie historycznej.
forum 52%