Agenda

Spotykamy się raz w miesiącu na Forum 52% by się uczyć, dzielić wiedzą inspirować i łączyć. Poszczególne zjazdy będą koncentrować się m.in. wokół następujących zagadnień:
 • Kobiety w polskiej przestrzeni politycznej - rola i miejsce,
 • Kobiety w samorządzie terytorialnym i w polityce lokalnej,
 • Rola i miejsce kobiet w konfliktach zbrojnych,
 • Kobiety mediów / Kobiety w mediach,
 • Przywództwo kobiet we współczesnym świecie,
 • Pewność siebie, poczucie własnej wartości
 • Kobiety wobec współczesnych kryzysów,
 • Polityka równości płci w Polsce, w Europie i na świecie,
 • Kwestia kobieca w kontekście idei zrównoważonego rozwoju,
 • Kobiety i ich identyfikacje: między sferą publiczną a prywatną,
 • Prawa kobiet w perspektywie historycznej.
forum 52%