logo

"Za każdym razem, gdy kobieta powstaje i idzie na szczyt, musimy upewnić się, że tam pozostanie, ponieważ staje się wzorem do naśladowania, staje się mentorką dla młodszych, na którą młodsze kobiety mogą patrzeć."

"Za każdym razem, gdy kobieta powstaje i idzie na szczyt, musimy upewnić się, że tam pozostanie, ponieważ staje się wzorem do naśladowania, staje się mentorką dla młodszych, na którą młodsze kobiety mogą patrzeć."

hero

Przywilej władzy tylko dla mężczyzn?

Przywilej władzy tylko dla mężczyzn?

waga płci

Płeć jest podstawową kategorią społecznego podziału i jest najistotniejszym ograniczeniem kobiet w drodze do polityki. Pomimo praw do wykonywania pracy na równi z mężczyznami, kobietom nadal nie udało się uzyskać ani w pełni równego traktowania na rynku pracy i związanego z tym wynagrodzenia, ani równoprawnego uczestnictwa w życiu politycznym.

 

 

waga płci
Płeć jest podstawową kategorią społecznego podziału i jest najistotniejszym ograniczeniem kobiet w drodze do polityki. Pomimo praw do wykonywania pracy na równi z mężczyznami, kobietom nadal nie udało się uzyskać ani w pełni równego traktowania na rynku pracy i związanego z tym wynagrodzenia, ani równoprawnego uczestnictwa w życiu politycznym.
Polityka „od zawsze” była dla mężczyzn przywilejem władzy nierówno podzielonej między kobietami i mężczyznami. Minęło ponad sto lat odkąd pierwsze kobiety zostały wybrane do parlamentów narodowych, a mimo to nadal kobiety zajmują tylko 30% miejsc w parlamencie.

 

Polityka „od zawsze” była dla mężczyzn przywilejem władzy nierówno podzielonej między kobietami i mężczyznami. Minęło ponad sto lat odkąd pierwsze kobiety zostały wybrane do parlamentów narodowych, a mimo to nadal kobiety zajmują tylko 30% miejsc w parlamencie.
Poprzez Forum 52% chcemy dążyć do zwiększenia udział kobiet w polityce, co pomoże w przełamywaniu stereotypów związanych z płcią i promowaniu równości, a przywództwo kobiet przyczyni się do stworzenia bardziej pokojowego i stabilnego świata. Udział kobiet w życiu politycznym ma zasadnicze znaczenie dla zdrowej demokracji.
Poprzez Forum 52% chcemy dążyć do zwiększenia udział kobiet w polityce, co pomoże w przełamywaniu stereotypów związanych z płcią i promowaniu równości, a przywództwo kobiet przyczyni się do stworzenia bardziej pokojowego i stabilnego świata. Udział kobiet w życiu politycznym ma zasadnicze znaczenie dla zdrowej demokracji.  

Jakie są nieformalne przeszkody w uczestnictwie kobiet w polityce?

Jakie są nieformalne przeszkody w uczestnictwie kobiet w polityce?

Bariery dla kobiet w lokalnym życiu publicznym leżą w kwestiach kulturowych, społecznych i instytucjonalnych, które utrudniają kobietom podjęcie decyzji o kandydowaniu i przejście wstępnej selekcji partyjnej przy formowaniu list wyborczych do parlamentu lub samorządu.

Bariery dla kobiet w lokalnym życiu publicznym leżą w kwestiach kulturowych, społecznych i instytucjonalnych, które utrudniają kobietom podjęcie decyzji o kandydowaniu i przejście wstępnej selekcji partyjnej przy formowaniu list wyborczych do parlamentu lub samorządu.

Bariera społeczna i kulturowa

Bariery instytucjonalne można niwelować (kwoty wyborcze wprowadzone w Polsce w 2011 r.) ale trudno jest zmienić postawy, zachowania obywatelskie i wyborcze oraz wzorce kobiece ugruntowane w tradycji i kulturze a także wyuczone w procesie socjalizacji (tzw. bariera społeczna i kulturowa).

Rodzina i praca

Do czynników utrudniających kobietom podjęcie decyzji o zaangażowaniu w lokalne życie publiczne należy brak czasu powodowany obowiązkami rodzinnymi, często łączonymi z pracą zawodową. Sprawia to, że wejście na lokalną scenę polityczną w przypadku kobiet odbywa się dużo później w porównaniu do mężczyzn, dopiero „po odchowaniu dzieci”.

Bariera społeczna i kulturowa

Bariery instytucjonalne można niwelować (kwoty wyborcze wprowadzone w Polsce w 2011 r.) ale trudno jest zmienić postawy, zachowania obywatelskie i wyborcze oraz wzorce kobiece ugruntowane w tradycji i kulturze a także wyuczone w procesie socjalizacji (tzw. bariera społeczna i kulturowa).

Rodzina i praca

Do czynników utrudniających kobietom podjęcie decyzji o zaangażowaniu w lokalne życie publiczne należy brak czasu powodowany obowiązkami rodzinnymi, często łączonymi z pracą zawodową. Sprawia to, że wejście na lokalną scenę polityczną w przypadku kobiet odbywa się dużo później w porównaniu do mężczyzn, dopiero „po odchowaniu dzieci”.

Efektem takiej sytuacji jest problem niedoreprezentowania kobiet w polityce. Ten problem nie wynika jednak z faktu, że kobiety przegrywają wybory, ale z braku chęci do konkurowania o mandat - kandydatek jest dużo mniej niż kandydatów.

Efektem takiej sytuacji jest problem niedoreprezentowania kobiet w polityce. Ten problem nie wynika jednak z faktu, że kobiety przegrywają wybory, ale z braku chęci do konkurowania o mandat - kandydatek jest dużo mniej niż kandydatów.

Aktualności

Aktualności

Kontakt do nas

Kontakt do nas

    Kontakt