Organizatorzy

Instytut Vox Feminae

Instytut Vox Feminae jest organizacją pozarządową, której celem jest wyrównywanie szans kobiet w życiu zawodowym, społecznym i publicznym poprzez działania własne oraz we współpracy z innymi podmiotami dla umożliwienia pełnego realizowania się kobiet w życiu zawodowym, a także jako obywatelki, aktywistki, wyborcy, kandydatki i liderzy. 

 Od 2019 roku działamy na rzecz wyrównywania szans na rynku pracy oraz zmiany polityki wobec kobiet poprzez zmianę oblicza polityki – dzięki wzmacnianiu pozycji kobiet w Polsce. W naszej wizji Polska to kraj, w którym kobiety mają prawdziwie równe szanse w aspekcie socjalno-ekonomicznym, w rozwoju zawodowym, w życiu społecznym i publicznym.

Instytut Vox Feminae jest organizacją pozarządową, której celem jest wyrównywanie szans kobiet w życiu zawodowym, społecznym i publicznym poprzez działania własne oraz we współpracy z innymi podmiotami dla umożliwienia pełnego realizowania się kobiet w życiu zawodowym, a także jako obywatelki, aktywistki, wyborcy, kandydatki i liderzy. 

 Od 2019 roku działamy na rzecz wyrównywania szans na rynku pracy oraz zmiany polityki wobec kobiet poprzez zmianę oblicza polityki – dzięki wzmacnianiu pozycji kobiet w Polsce. W naszej wizji Polska to kraj, w którym kobiety mają prawdziwie równe szanse w aspekcie socjalno-ekonomicznym, w rozwoju zawodowym, w życiu społecznym i publicznym.